پلی جیم چند منظوره حلزون

img


پلی جیم چند منظوره حلزون

این تشک بازی بسیارنرم ،دارای پدهای مجلل در بسته بندی با ویژگی های جالب میباشد که برای بازیهاوماجراجویی بیشتر ارائه شده است . این تشک دارای یک بالشت دومنظوره است که کودک هم میتواند سر خود راروی آن بگذارد وهم در زمانی که به صورت چهاردست وپامشغول بازی است میتواند شینه اش راروی آن قرار دهید.سه عدد اسباب بازی کوچک که باجغجغه وتاب خوردن کودک راسرگرم می کنند وهرکدام دارای حلقه های لاستیکی نرم به عنوان دندانگیر هستند ومیتوان آنهارادراطراف تشک بازی قرار داد.همچنین این اسباب بازی هارامیتوان به لبه های تخت خواب کودک،صندلی خودرووکالسکه وصل کرد.اسباب بازی های موزیکال جداشدنی باآهنگ دلنشینی که دارد کودک رامجذوب خود میکند.

سایر محصولات