پروانه نخ کش موزیکال

img


پروانه نخ کش موزیکال

مناسب برای زیر یک سال

پروانه موزیکال به کودک کمک میکند تا همزمان با شنیدن آهنگ به جستجوبپردازد و دنبال آن برود. این پروانه هم دارای آهنگ دلنشینی بوده وآینه های آن برای کودک خطری ندارد و پیچ و تاب های زیادی برادی برای جالب بودن نیز دارد. این وسیله نیازی به باطری ندارد.

سایر محصولات