پروانه موزیکال ونوری

img


پروانه موزیکال ونوری

مناسب برای زیر یکسال

این پروانه دارای گیره های پارچه ایست که به راحتی به لبه های تختخواب بچه وصل میشود وبالالایی آرامش بخش وبالهای نورانی اش کودک رامجذوب میکند . با فشار دادن گلی که ازاین پروانه آویزان است آهنگ پخش میشودوبالهای زیبای پروانه برق میزند.این وسیله نیاز به باطری ندارد.

سایر محصولات