عروسک موزیکال زنبور عسل

img


عروسک موزیکال زنبور عسل

مناسب برای 6ماه وبالاتر

نرم ،بغل کردنی و پرماجرا برای کوچولوها

بالهای این زنبور دارای آینه هایی است که همراه با جیر جیر کردن گوش هایش تکان می خورد. وقتی بچه زنبوری که بغل زنبور است رابکشید صدای آهنگ آنرا می شنوید.

سایر محصولات