عروسک مارپیچ

img


عروسک مارپیچ

مناسب برای زیر یکسال

این ایباب بازی مارپیچ رابه راحتی میتوانید دور دسته صندلی خودرو،دسته کالسکه کودک ،تشک بازی ویاتخت بچه بچسبانید و اجازه دهید تا کودک از دیدن عروسکهای نرم ومختلف ، آینه های آن پیچ وتابهای آن وصدای جغجغه لذت ببرد.

سایر محصولات