عروسک بازی خرس پرنده

img


عروسک موزیکال خرس پرنده

مناسب برای زیر یکسال

خرس پرنده به کودک کمک میکند تا همزمان باشنیدن آهنگ به جستجوبپردازد وبه دنبال آن برود . این عروسک هم دارای آهنگ دلنشینی بوده وآینه های آن برای کودک خطری ندارد وپیچ وتاب زیادی برای جالب بودن نیز دارد. این وسیله نیازی به باطری ندارد.

سایر محصولات