عروسک بازی خرس پرنده

img


عروسک بازی خرس پرنده

مناسب برای 6ماه وبالاتر

این عروسک دارای ویژگی های جالب زیادی است که به منظور تحریک قوه تخیل وذهن کودکان طراحی شده است . دارای بال های است که زمانی که به آن دست میزنید صدای خش خش خش تولید میکند ئهمچنین موقع چرخاندن صدای تیک تیک میدهد ومانند یک جغجغه صداهای بامزه زیادی دارد

سایر محصولات