صندلی غذا ساده Tea Time

img


صندلی غذا Tea Time

Size:L61.5 x W37.8 x H20.4 cm

Weight : 5.5 kg