سرویس تخت 140- کمد - ویترین نوزادی NORWAY

img


Sauthon با قدمت نزدیک به 70 سال. هفتاد سال از عشق و شور و تخصص برای ایجاد بهترین برای فرزندان شما: دنیایی آرام، راحت و دنج برای کودک شما از بدو تولد -ساخت فرانسه -قابلیت بزرگ شدن تخت -ابعاد تخت W144 H87 D76 -ابعاد کمد W101 H76 D66 -ابعاد دراور W128 H76 D66 -ابعاد ویترین W36 H185 D57