سرویس تخت 120 - کمد - دراور نوزادی OSLO

img


Sauthon با قدمت نزدیک به 70 سال. هفتاد سال از عشق و شور و تخصص برای ایجاد بهترین برای فرزندان شما: دنیایی آرام، راحت و دنج برای کودک شما از بدو تولد ابعادکمد:W102 H196 D57 ابعاد تخت:W123 H84 D68 ابعاد دراور:W86 H94 D48