سرویس تخت دومنظوره - ویترین - کمد OSLO

img


Sauthon با قدمت نزدیک به 70 سال. هفتاد سال از عشق و شور و تخصص برای ایجاد بهترین برای فرزندان شما: دنیایی آرام، راحت و دنج برای کودک شما از بدو تولد ابعادکمد:W102 H196 D57 ابعاد تخت دراوردار :WW198 H102 D64 ابعاد جای تعویض:W53 H66