ست جغجغه پروانه و زنبور

img


ست جغجغه پروانه وزنبور

مناسب برای زیر یک سال

بااین اسباب بازی بازی های چندمنظوره که صدای جیرجیرکوزنبوردارند میتوانیدکودک را سرگرم کنیدودندانگیرهای حلقه ای خار دارمیتوان به لبه های تخت خواب کودک،کالسکه ،صندلی خودرووتشک بچه وصل نمود.

سایر محصولات