راکر کرم 100پای کنجکاو عاشق

img


راکر کرم 100پای کنجکاو عاشق

برای 9ماه وبالاتر

کرم کنجکاو به آرامی سیب خوشمزه ای راکه در پشتش داردحمل میکند . این سیب نرم ومحملی سواری گرم ونرم وراحت ومطمئنی برای کوچولوها است وامنیت بالایی برای کودک دارد.درعین حال که کودک سواری میکند آهنگ ملایم نیز اوراسرگرم میکند. علاوه براین شامل یک عروسک جغجغه ای است که بچه می تواند جداگانه با آن بازی کند.

سایر محصولات