راکر چسترو فرد

img


راکر چسترو فرد

این راکر مغرورانه برروی پایه کمانی فندقی رنگ خود با رگه های کمرنگ که تضاد زیبایی ایجاد میکند ایستاده است . چستر افساری نرم و قهوه ای رنگ از چرم مصنوعی دارد. و قسمت های یال و دم آن نیز از الیاف چرم و جیر مصنوعی و بسیار نرم است . 

اندازه

78*30*59

ارتفاع صندلی حدود 46سانت

سایر محصولات