راکر روفوس و تد

img


راکر روفوس و تد

این راکرکه لباسی از پارچه بافت چهارخانه قهوه ای و کرم به تن دارد و زین و افساری نرم و قهوه ای رنگ از چرم مصنوعی دارد. و قسمت های یال و دو ان نیز از الیاف چرم و جیر مصنوعی بسیارر نرم است و پایه های آن قابل جداکردن است.

اندازه

64*35*52

ارتفاع صندلی حدود 34سانت

سایر محصولات