تخت وپارک گراکو trinidad

img


تخت و پارک گراکو Graco Nearby Napper Trinidad

-سایز تخت و پارک:70*110

لرزش آرام برای ایجاد آرامش -

قابلیت جمع شدن در حجم کم و حمل و نقل آسان -

چرخ برای حمل و نقل آسان -دارای 15 ملودی مخصوص نوزاد -

چراغ خواب -

آویز بالاسر گردان -تشک استاندارد نوزاد -

تشک تعویض -جای مخصوص دستمال و وسایل بهداشتی -

گهواره و تخت نوزادی سبک برای 9 ماه اول