اسب راکر هاب ناب

img


اسب راکرهاب ناب

برای 12ماه وبالاتر

هاب ناب یک اسب راکر بامزه ودوست داشتنی که بدن آن از پارچه بوکه بسیار زیبایی پوشیده شده ودم ویال آن نیز از الیاف پرم وجیر مصنوعی بسیار نرم است.

این راکرهای اسب که قالب های چوبی بسیار محکمی دارند به زیبایی روی پایه های خمیده چوبی خود می ایستند وترکیبی از جذابیت بی انتهای سنتی وبکارگیری ویژگی های مدرن هستند.

ساخت انگلیس

سایر محصولات